“Seburuk-buruk tempat di muka bumi ialah tempat yang di dalamnya tidak ada Abul Hassan.”

“Seburuk-buruk tempat di muka bumi ialah tempat yang di dalamnya tidak ada Abul Hassan.”

Demikian Sayyidina Umar bin Al-Khatab memuji Sayyidina Ali bin Abu Talib Karramallahu Wajhah kerana ketinggian ilmu dan makrifatnya. Pujian yang dilontarkan Umar itu berdasarkan sebuah kisah pertemuan beliau dengan Huzaifah bin Yaman R.A.

Umar bertanya kepada Huzaifah: “Bagaimana keadaanmu?”

Aku menjadi orang yang menyukai fitnah, membenci yang haq, aku solat tanpa wudhuk, dan aku memiliki sesuatu di bumi yang tidak dimiliki Allah,” jawab Huzaifah.

Mendengar jawapan Huzaifah tersebut, Umar begitu marah sekali. Mukanya merah. Tiba-tiba Sayyidina Ali muncul. Melihat wajah Umar yang berubah, Ali segera bertanya:

“Mengapa engkau seperti orang sedang marah, wahai Amiril Mukminin?”

Lalu Umar menceritakan apa yang dikatakan oleh Huzaifah. Ternyata Ali membenarkan semua perkataan Huzaifah. Umar hairan dan bertanya:

“Jadi engkau juga membenarkan ucapannya, wahai Abul Hasan?”

“Betul !!!!!!!,” jawab Sayyidina Ali.

“Huzaifah menyukai fitnah kerana memang dia menyukai harta dan anak-anak. Bukankah Allah s.w.t. berfirman: “sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah.”
Dia membenci perkara yang haq, maksudnya ialah membenci kematian. Siapa diantara kita yang menyukai kematian, ya Amirul Mukminin?
Dia solat tanpa wudhuk, maksudnya ialah dia sering membaca selawat untuk Nabi.
Dia juga mengakui memiliki sesuatu di bumi yang tidak dimiliki Allah di langit, maksudnya ialah isteri dan anak-anak.”
Mendengar keterangan tersebut, Umar berkata: “Seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah yang tidak ada Abul Hasan di dalamnya.”
Demikianlah salah satu keperihalan pengucapan orang-orang yang punya ketinggian makrifat yang boleh mengelirukan tanggapan dan pandangan orang lain yang mendengarnya jika difahami zhohirnya sahaja. Hanya di kalangan mereka yang dikurniakan ketinggian makrifat yang sama jua yang dapat memahami makna dan idea sebenar yang terselindung di sebalik pengucapan tersebut. Jika tidak....banyaklah fitnah dan pelbagai tuduhan yang terburu-buru akan bertebaran lantaran kerana kependekkan akal dalam memahami idea dan maksudnya. Akal semata-mata tidak mampu untuk memaknakan himpunan maksud dan idea di sebaliknya. Ia memerlukan pancaran Nur Makrifat yang hanya boleh ditanggapi oleh Ainul Basyirah atau Mata Hati atau Qalbun yang bersedia untuk menerimanya. Dari kerana itulah, para penghulu tasauf seringkali menasihati murid-muridnya dan orang-orang awam supaya bersabar apabila mendengar atau menemui kalimah-kalimah tinggi ulama-ulama sufiah kerana pada mereka

"Bagi setiap ilmu ada ahlinya; dan setiap orang dimudahkan untuk mendapat apa yang diuntukkan baginya" dan "pada setiap yang zhohir itu ada batinnya"..

No comments:

Post a Comment